Πέτρος Καραφύλλης

Πέτρος Καραφύλλης

Μηχανολόγος στο επάγγελμα, συμβάλει με αποφασιστικό τρόπο στην βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας. Επινοεί και δημιουργεί μικρές έξυπνες μηχανικές λύσεις που βοηθούν, ώστε οι εργασίες που γίνονται με τα χέρια να γίνονται πιο αποδοτικές.